zwierzęta karmowe

Świerszcze kubańskie (Gryllus assimilis) i bananowe (Gryllodes sigillatus) – różnych rozmiarów – od wylęgu po dorosłe.

Karaczany argentyńskie (Blaptica dubia), brazylijskie (Blaberus cranifer) i madagaskarskie (Gromphadorhina portentosa)różne rozmiary.

Muszki owocowe (Drosophila melanogaster i hydei) – hodowle.

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) i pustynna (Schistocerca gregaria) – postacie subimago i dorosłe.

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor) i drewnojad (Zophobas morio)

Skoczogonki (Collembola sp)

Myszy  i szczury karmowe, żywe oraz mrożone. Od osesków po dorosłe. Myszy do 30g, szczury do 400g.